Standarder for beskrivlese af honning

I honningbeskrivelserne er anvendt Dansk Biavlsforenings farvekort.
Honningerne opdeles i faste og flydende honninger, der har hvert sit farvekort.
Bemærk at gengivelsen på websiden kan varierer fra det originale trygte farvekort.

Aromahjulet er anvendt til beskrivelse af honningerne. Smag er individuel, men drugen af en standard hjælper med til at systematiserer beskrivelserne.