Sindal Golfklub

Bistaderne står 2 steder på golf klubben. Begge steder er der sået bi venlige planter der supplerer de muligheder bierne har for at finde nektar og pollen i det naturskønne område.

Sindal Golfklub har fået et diplom af Dansk Biavlsforening for at være en bi venlig golfklub.

Der er 4 bistader, fordelt på 2 pladser.

 Retur til forsiden