Økologisk biavl og honning produktion

Økologisk biavl er reguleret ved lov og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen.

For at kunne producerer økologisk honning, skal bierne stå i en bigård, der kan godkendes. I hovedtræk er reglen at der skal være mere end 3 km til nærmeste konventionel dyrket mark med en vegetation der vil tiltrække bierne. Bierne flyver nemlig meget sjældent mere end 3 km for at finde nektar.

Før en bifamilie kan godkendes skal den være under omlægning i ét år, dvs. den skal stå i en godkendt bigård, stadet skal bestå af hovedsagentlig naturlige materialer og foderet til biernes vinterforråd skal være økologisk.

Vendia Honning har haft økologiske bier siden 2020 og kontrolleres ved et besøg af en konsulent fra Landbrugsstyrelsen mindst en gang om året.

Vendia Honning har licens nr: 1107103

Kort med områder godkendt til økologisk biavl 2021. Kortet revideres hvert år.