Lunken Skov, Tårs

Det er en mindre bigård, der står i et naturområde, med både skov, udyrkede marker og en sø.

Det giver mulighed for en utrolig varieret flora, hvilket hvorfor bierne mulighed for at indsamle rigelig med honning i både forår, sommer og sensommer perioderne

Der er 3 bistader i bigården.
Retur til forsiden.